เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กิลี แอร์

 

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กิลี แอร์

จาก บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
32.13

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
36.15
23.5

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

จาก แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:45)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:15
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:40)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:20
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
40.59
29.22

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:45)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
2:45
( ชั่วโมง )
47.66
38.13

( USD )

จาก ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
1:45
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )
Nusa Penida
Toya Pakeh
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

จาก กิลี เมโน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ceningan
Yellow Bridge
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
40.59
28.41

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กิลี แอร์

ถึง บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
2:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
1:45
( ชั่วโมง )
37
26.64

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
2:45
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
1:45
( ชั่วโมง )
37.54
27.03

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
4:45
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )

ถึง กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
0:30
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

ถึง แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(11:30)
2:15
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:05)
2:05
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(15:30)
2:45
( ชั่วโมง )
52.96
42.37

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:30)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )

ถึง Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(13:45)
1:45
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
Nusa Penida
Toya Pakeh
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

ถึง Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
Ceningan
Yellow Bridge
(11:30)
2:15
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
Ceningan
Yellow Bridge
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

แนะนำ กิลี แอร์


กิลี แอร์เป็นกิลีที่อยู่ใกล้ล็อมบอกมากที่สุด มีประชากรท้องถิ่นอาศัยอยู่มากที่สุด จึงให้ “บรรยากาศ” ความเป็นเกาะดั้งเดิมได้ดีทีเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านนิยมมาพักผ่อนที่นี่เพื่อต้องการสัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นที่แวดล้อมไปด้วยความงามของท้องทะเล แม้เวลาจะผ่านเลยไป แต่ใครต่อใครก็ยังบอกต่อให้มาเที่ยวชายหาดที่นี่ กิลีแอร์น่าจะเป็นเหมือนความงามแบบ ตราวังอันแบบไม่มีปาร์ตี้และ เมโนแบบมีรสชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มเข้ามา นี่ทำให้ กิลีแอร์ กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและนักสำรวจหนุ่มสาวทั้งหลายที่รักในความงามแบบดิบๆ และมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นทั่วไป

Gili Air Highlights


 • ผจญภัยที่กิลี แอร์

  ที่กิลี แอร์ ท่านสามารถเดินชมความงามรอบเกาะได้ใน 90 นาที ซึ่งรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวัง เรือท่องเที่ยวจะเข้าฝั่งทางด้านใต้ของเกาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เพอร์เฟ็คมาก ถ้าท่านเดินลัดเข้าไปในกลางเกาะ อาจจะหลงนิดหน่อย แต่เดี๋ยวเดียวก็คงหาทางเรียบชายหาดได้ไม่ยาก ระหว่างทางจะเห็นวิวจากภูเขา Rinjani แห่งเกาะล็อมบอกตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ หากมาพักที่นี่ เราแนะนำให้เช่าจักรยานปั่นเที่ยวเกาะ ราคาไม่แพงเลย หรือจะใช้บริการ cidomo (รถม้าลาก)ที่สามารถพาท่านไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม เพราะเป็นเกาะเล็กๆ พวกรถม้าลากอาจจะดูหรูไปหน่อย พวกกิจกรรมทางทะเลบนเกาะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ทางใต้และทางทิศตะวันออกของเกาะ

 • กิจกรรมทางน้ำที่กิลีแอร์

  สำหรับนักดำน้ำ ข่าวดีของที่นี่คือ ค่าเรียนดำน้ำที่กิลี แอร์มีราคาถูกกว่าที่อื่น แต่คุณภาพคับกล่อง คุ้มค่าทันทีเมื่อได้สัมผัสกับชีวิตใต้ทะเลของปลาทะเลน้อยใหญ่ ฉลาม ปลากระเบน ปลากบ ม้าน้ำ หรือปลานกแก้ว เต่าทะเลที่นี่ก็เป็นมิตรด้วย ท่านอาจจะได้เจอมันแหวกว่ายตามสายน้ำไปกับท่านเป็นพักใหญ่ ก่อนที่มันจะว่ายหนีไป มีไม่กี่ที่ในโลกที่วิวบนฝั่งก็สวย วิวในน้ำก็ยังสวยอีกเหมือนกับที่นี่ กิลีแอร์ มีจุดให้นักท่องเที่ยวมาสน็อคลิ่งหลายจุด และสำหรับคนรักกีฬาทางน้ำ ก็มีทั้งโรงเรียนสอน kitesurf ให้ฝึกทักษะกัน หรือจะเล่น windsurf หรือ paddleboarding หรือล่องเรือ Hobie Cat ก็มี

 • สนุกกันทั้งกลางวันและกลางคืนที่ กิลีแอร์

  จากท่าเทียบเรือทางตะวันออกไปจนถึง “Hotel Gili Air” ทางทิศใต้ มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ทั้งอาหารทะลสดๆ หรือจะเป็นอาหารดินโดนีเซียหรืออาหารสไตล์ที่นักท่องเที่ยวชอบทานก็มีให้เลือกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรืออาหารเสปนก็มี ช่วงกลางวันก็ลองเดินเล่นหากาแฟจิบและอาหารอร่อยๆ ทานบนเกาะสวรรค์แห่งนี้กันดู ค่อนมาทางด้านในของเกาะก็มีร้านอาหารที่ราคาถูกลงมา ให้ท่านได้เลือกชิมอาหารท้องถิ่นกันดู วิถีราตรีของกิลีแอร์ก็สนุกไม่น้อย อาจจะไม่จัดหนักเหมือนที่ กิลีตราวังอัน แต่ก็มีปาร์ตี้ยามราตรีที่บาร์ต่างๆ หมุ่นเวียนกันจัดให้นักท่องเที่ยวได้เต็มอิ่มกับมิวสิคที่ท่านชื่นชอบ

 • พักที่กิลีแอร์

  เรื่องที่พักที่กิลีแอร์ก็มีหลากหลายราคาตามแต่จะชอบ ถ้าต้องการที่พักราคาประหยัดก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะค่อนไปทางตะวันออกของเกาะมีตัวเลือกเยอะ จะเป็นแบบบ้านสไตล์โบราณทำด้วยไม่ไผ่หรือจะเป็นบังกะโลหรูขนาดย่อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงแรมราคาประหยัดที่นี่คุ้มค่ามากๆ เจ้าของโรงแรมพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านแทบทุกอย่างเพื่อทำความรู้จักกับแขกที่มาพักในโรงแรมของตน ไม่ว่าจะเป็นจัดเตรียมห้องพักให้ได้บรรยากาศความเป็นกันเอง หรือลงมือทำอาหารง่ายๆ ที่ท่านชอบด้วยตัวเอง น่าประทับใจเป็นที่สุด! ส่วนโรงแรมในระดับกลางก็ขยับความสวยขึ้นมาอีกนิด ไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ เปลแฮมม็อค สิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่และวิวที่สะดุดตา หรือจะเป็นที่พักสไตล์หรูหราแบบบูติควิลล่าที่ให้ทั้งความเป็นส่วนตัวและวิวที่ไม่ซ้ำใคร

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ล็อมบอก
  ล็อมบอกเป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงาม...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.