เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
บีช เจ็ตตี้ : กิลี แอร์
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Gili Air is the closest island to Lombok and this peaceful island has an interesting way of reaching its beautiful beach. When you reach the island and begin to disembark the boat, you will have to wade through the sea in order to reach the beach, so try to place cameras, headphones, laptops, or any valuable item in waterproof bags to cross safely.

ที่อยู่ : Beach Jetty, Gili Air

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: บีช เจ็ตตี้

จาก บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
32.13

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
50.64
41.02

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
36.15
23.5

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

จาก แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:45)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:15
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:40)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:20
( ชั่วโมง )
46.36
37.55

( USD )
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
40.59
29.22

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:45)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
2:45
( ชั่วโมง )
47.66
38.13

( USD )

จาก ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
1:45
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
46.36
37.55

( USD )
Nusa Penida
Toya Pakeh
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

จาก กิลี เมโน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ceningan
Yellow Bridge
(10:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
40.59
28.41

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: บีช เจ็ตตี้

ถึง บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
2:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
1:45
( ชั่วโมง )
37
26.64

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
2:45
( ชั่วโมง )
50.64
41.02

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
1:45
( ชั่วโมง )
37.54
27.03

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
4:45
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )

ถึง กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
0:30
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

ถึง แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(11:30)
2:15
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:05)
2:05
( ชั่วโมง )
46.36
37.55

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(15:30)
2:45
( ชั่วโมง )
52.96
42.37

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:30)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )

ถึง Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(13:45)
1:45
( ชั่วโมง )
46.36
37.55

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
Nusa Penida
Toya Pakeh
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

ถึง Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
Ceningan
Yellow Bridge
(11:30)
2:15
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
Ceningan
Yellow Bridge
(15:20)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.