เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กิลี ตราวันกาน

 

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กิลี ตราวันกาน

จาก บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
48.72
34.1

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
44.35
27.94

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:30
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
2:30
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
36.15
23.5

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:15)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:20)
3:50
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
37.21
26.79

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
48.72
34.1

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

จาก แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
1:15
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:40)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
1:50
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(09:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:15
( ชั่วโมง )
38.55
25.06

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:20)
2:35
( ชั่วโมง )
47.66
38.13

( USD )

จาก ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก กิลี แอร์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
0:30
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

จาก Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Nusa Penida
Toya Pakeh
(09:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:15
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(10:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
45
36.45

( USD )

จาก Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ceningan
Yellow Bridge
(09:45)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
2:15
( ชั่วโมง )
33
27.72

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กิลี ตราวันกาน

ถึง บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(08:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:30)
3:00
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
48.72
34.1

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
22.52

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
3:00
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
2:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
1:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
เซรันกัน
(17:15)
5:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:45)
3:15
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
2:45
( ชั่วโมง )
57.8
46.24

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
22.52

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
2:00
( ชั่วโมง )
48.72
34.1

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )

ถึง แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(08:30)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
38.65
25.12

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:05)
2:20
( ชั่วโมง )
45
37.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(15:45)
3:45
( ชั่วโมง )
38.65
25.12

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:45)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(15:30)
1:45
( ชั่วโมง )
52.96
42.37

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:00)
2:00
( ชั่วโมง )
50.49
37.87

( USD )

ถึง ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:45)
0:45
( ชั่วโมง )
15.88
13.18

( USD )

ถึง Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(13:45)
2:00
( ชั่วโมง )
45
37.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
Nusa Penida
Toya Pakeh
(15:45)
3:45
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )

ถึง Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(08:30)
Ceningan
Yellow Bridge
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
Ceningan
Yellow Bridge
(15:45)
3:45
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )

ข้อมูลกิลี ตราวังอัน


กิลี ตราวังอัน จากเดิมที่เคยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสไตล์แบ็กแพ็คเกอร์ ตอนนี้ขยับมาเป็นสวรรค์ของบรรดาผู้ที่รักการพักผ่อนอย่างมีไสตล์และค่อนข้างหรูหรา ที่นี่เป็นอีกที่ที่จะทำให้ทุกท่านที่มาเยือนประทับใจไปอีกนานเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากบาหลีและล็อมบอกมากนัก จึงมีบริการเฟอร์รี่และเรือเร็วมารับส่งถึงที่ ที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และยังไม่ค่อยมีพาหนะยานยนต์ที่เกลื่อนกลาดมากนัก แต่ถ้าใครอยากที่จะสำรวจพื้นที่ก็สามารถใช้บริการ Cidomo ที่เป็นคล้ายๆ รถม้า หรือจะเป็นเช่าจักรยานปั่นเล่นก็ได้ รับรองว่าได้บรรยากาศไปอีกแบบ! กิลี ตราวังอัน เป็นกิลีที่ใหญ่และนิยมที่สุดของบรรดากิลีทั้งสามที่ ด้วยความหลากหลายด้านที่พัก ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงที่มีดเจฝีมือดีๆ อยาเบื้องหลังดนตรีสนุกๆ ทำให้กิลี ตราวังอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมสรรพและน่าไปเยือนที่สุด

Gili Trawangan Highlights


 • สภาพทางภูมิศาสตร์ของกิลี ตราวังอัน

  เกาะกิลี ตราวังอันมีความยาว 3 กม.และกว้าง 2 กม. จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเดินทั่วเกาะให้จบได้ในหนึ่งวัน หรือจะใช้วิธีปั่นจักรยานชมเกาะซึ่งทำได้ภายใน 90 นาที (ถ้าไม่หมดแรงซะก่อน โดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นหาดทรายทางทิศตะวันตก) กิลี ตราวังอัน เป็นกิลีเดียวที่มีภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะทางตอนใต้มีจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมมากในการดูพระอาทิตย์ตกจาก Lombok Straits ไปยังบาหลี หันไปอีกทางก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจาก Gunung Rinjani ไปสู่ล็อมบอกแผ่นดินใหญ่ ค่อนไปทางตะวันออกซึ่งเป็นจุดเข้าออกของเรือ มีที่พักสไตล์บังกะโลท่ามกลางสวนมะพร้าวให้เห็นมากมายไปตลอดทั้งเกาะ ทำให้กิลี ตราวังอันยังคงความงามแบบธรรมชาติจริงๆ

 • ร้านอาหารและที่พักที่กิลี ตราวังอัน

  กิลี ตราวังอันได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งการสังสรรค์ปาร์ตี้ ซึ่งก็เห็นได้จริงจากร้านบาร์ต่างๆ ในเวลากลางคืนที่สลับกันจัดปาร์ตี้ในช่วงระหว่างสับดาห์กันทุกคืน บางปาร์ตี้ก็หนักหน่อยเป็นแบบ ฟูลมูนปาร์ตี้กันเลยดดยเฉพาะในช่วงหน้าไฮ ส่วนเรื่องร้านอาหารที่กิลี ตราวังอันก็ไม่น้อยหน้าร้านอาหารที่เกาะบาหลีเลย ที่กิลี ตราวังอัน ท่านสามารถใช้บริการผับบาร์หรูๆ มากมาย อินเตอร์เน็ตคาเฟ่หรือแม้แต่โรงหนังก็มี ร้านกาแฟติดริมหาดก็มีด้วย ทางตะวันออกของเกาะจะเป็นที่นิยมมากกว่า ส่วนตอนเหนือก็มีร้านอาหารให้เห็นบ้างประปราย กิลี ตราวังอันถือได้ว่าเป็นเกาะที่จัดระบบโครงสร้างเพื่อนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังกับการมาเยือนที่นี่

 • พักที่นี่

  ที่กิลี ตราวังอันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักท่องเที่ยวมากางเต๊นท์นอนกลางชายหาด ดูดาวกันตอนกลางคืนกันเท่าไร เนื่องจากกิลี ตราวังอันกำลังกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงไฮคลาส แต่ถึงกระนั้นก็ยังจะพอหาที่พักหลากหลายราคากันได้ น่าเสียดายที่พวกบังกะโลสไตล์ทำจากไม้ไผ่ไม่ค่อยจะมีให้เห็นแล้ว จะมีก็แต่บ้านพักหลังเล็กๆ ที่ราคายังพอสู้ได้ หรือถ้าจะอัพเกรดขึ้นมาหน่อยก็เป็นวิลล่าหรูที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนเติมพลังที่ตั้งติดริมหาดที่ได้บรรยากาศไม่น้อย

 • ชายหาดที่กิลี ตราวังอัน

  ถ้าจะให้นึกภาพชายหาดที่กิลี ตราวังอัน ก็ต้องนึกภาพชายหาดสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส และฝูงปลาที่แหวกว่ายกันท่ามกลางแนวปะการัง ประมาณนั้นเลย! ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีจุดดำน้ำดีๆ หลายจุดที่เต็มไปด้วยปลาทะเลสีสดใสมากมาย ที่นี่มีโรงเรียนสอนดำน้ำมากมายให้ท่านได้ลองมาเรียนดำน้ำกันจนได้รับใบประกาศไปเลยบนเกาะสวรรค์แห่งนี้ หรือจะเป็นการพักผ่อนสไตล์เรียบง่าย ว่ายน้ำ อาบแดด ลงสระ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ล็อมบอก
  ล็อมบอกเป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงาม...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.