เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: บาหลี

 

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: บาหลี

จาก กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(08:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
3:20
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
22.52

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
3:00
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
2:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
1:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
2:30
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
5:30
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:45)
3:15
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
2:45
( ชั่วโมง )
57.8
46.24

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
2:00
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )

จาก แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:15)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(09:00)
บาหลี
เซรันกัน
(09:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:20)
0:20
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:45)
0:30
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(11:00)
บาหลี
เซรันกัน
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(11:00)
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(11:00)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(11:15)
0:45
( ชั่วโมง )
19.5
16.19

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(13:00)
0:45
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(13:00)
บาหลี
เซรันกัน
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:15)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
0:30
( ชั่วโมง )
22.5
16.88

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(16:00)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(16:15)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(16:30)
0:35
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(16:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
15.53

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(16:30)
0:45
( ชั่วโมง )
19.5
16.19

( USD )
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(16:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(16:30)
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:15)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
0:30
( ชั่วโมง )
34.43
24.1

( USD )

จาก ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(09:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
2:20
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(10:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
1:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(11:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(11:30)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(11:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(11:30)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
37.54
27.03

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:15)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
2:30
( ชั่วโมง )
49.3
40.92

( USD )
4:30
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(13:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
37.54
27.03

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(13:00)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
4:30
( ชั่วโมง )
42.28
30.44

( USD )
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(14:45)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(15:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
1:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(16:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )

จาก กิลี แอร์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
2:35
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
2:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
เซรันกัน
(14:30)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
1:45
( ชั่วโมง )
37
26.64

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
2:45
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
1:45
( ชั่วโมง )
37.54
27.03

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
4:45
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:45)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:00)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )

จาก Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Nusa Penida
Toya Pakeh
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:20)
0:20
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
Nusa Penida
Banjar Nyuh
(10:30)
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(11:30)
1:00
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(13:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
1:00
( ชั่วโมง )
27.7
22.99

( USD )
Nusa Penida
Toya Pakeh
(16:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
Nusa Penida
Banjar Nyuh
(16:30)
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(17:15)
0:45
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )

จาก กิลี เมโน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(08:45)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(11:50)
3:05
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
2:00
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(12:15)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
5:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(12:15)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(14:30)
2:15
( ชั่วโมง )
37.54
24.4

( USD )
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )

จาก Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ceningan
Yellow Bridge
(10:00)
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:20)
0:20
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
Ceningan
Yellow Bridge
(16:30)
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
15.53

( USD )

จาก Gili Gede

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(12:45)
บาหลี
เซรันกัน
(14:45)
2:00
( ชั่วโมง )
49.3
40.92

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: บาหลี

ถึง กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(09:15)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
51
32.13

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:30
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
2:30
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
36.15
23.5

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:15)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:20)
3:50
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
37.21
26.79

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

ถึง แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
34.43
24.1

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(09:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
15.53

( USD )
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(09:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:30)
0:30
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:00)
0:45
( ชั่วโมง )
19.5
16.38

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:55)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:05)
0:35
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(10:00)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(10:00)
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(10:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(10:30)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(11:00)
0:30
( ชั่วโมง )
22.5
16.65

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(12:15)
0:30
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(12:00)
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(13:10)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(13:45)
0:45
( ชั่วโมง )
19.5
16.38

( USD )
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(13:00)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:35)
0:35
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(14:30)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(14:00)
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(14:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(15:00)
แล็มบองกาน
Yellow Bridge
(15:45)
0:45
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:35)
0:35
( ชั่วโมง )
28.3
23.49

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:30)
0:30
( ชั่วโมง )
25
15.5

( USD )
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(17:55)
0:40
( ชั่วโมง )
23.44
16.41

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(17:30)
แล็มบองกาน
Telatak Harbor
(18:00)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )

ถึง ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(10:45)
2:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(09:40)
1:40
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(10:50)
2:20
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(10:50)
2:20
( ชั่วโมง )
51
32.13

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:15)
3:15
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
37.21
26.79

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(14:00)
1:45
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
ล็อมบอก
ทีลุุค โคเด
(14:40)
1:40
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(15:50)
2:20
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

ถึง กิลี แอร์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(09:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(10:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
32.13

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
42.72
27.77

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
36.15
23.5

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(11:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
3:15
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(12:15)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:15)
2:00
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(14:50)
1:50
( ชั่วโมง )
57.8
43.35

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:35)
2:05
( ชั่วโมง )
51
35.7

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(13:30)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

ถึง Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
Nusa Penida
Toya Pakeh
(09:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(08:30)
Nusa Penida
Banjar Nyuh
(09:15)
0:45
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
บาหลี
เซรันกัน
(10:30)
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(11:30)
1:00
( ชั่วโมง )
27.7
22.44

( USD )
บาหลี
Kodang Sesetan/Pemelisan
(13:00)
Nusa Penida
Banjar Nyuh
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
27.74
18.03

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(15:00)
Nusa Penida
Toya Pakeh
(15:45)
0:45
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )

ถึง กิลี เมโน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
3:30
( ชั่วโมง )
44.72
29.07

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(09:00)
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
52.96
43.96

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(10:30)
กิลี เมโน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
33.21
23.91

( USD )

ถึง Ceningan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(08:30)
Ceningan
Yellow Bridge
(09:30)
1:00
( ชั่วโมง )
23.89
15.53

( USD )
บาหลี
อ่าวปาดัง
(15:00)
Ceningan
Yellow Bridge
(15:45)
0:45
( ชั่วโมง )
23.89
16.72

( USD )

ถึง Gili Gede

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(10:30)
Gili Gede
Beach Jetty
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
49.3
39.93

( USD )

ข้อมูลเกาะบาหลี


“เกาะสวรรค์” “เกาะแห่งวัดวาอาราม” “เกาะแห่งเทศกาล” เหล่านี้ฟังดูแล้วเรียกน้ำย่อยไม่เบา…ด้วยหาดทรายขาวยาวไกลสุดลูกหูลูกตา น้ำทะเลอุ่นๆ ทุ่งนาเขียวไสว ภูเขาไฟโบราณ ทะเลสาบอันเงียบสงบ ป่าดิบชื้น น้ำตก สิ่งมีชีวิตต่างๆ ภาพดวงอาทิตย์ตกดิน เหล่านี้คือความงามของบาหลีที่จะทำให้ท่านสูดหายใจเฮือกใหญ่เมื่อมาถึง นอกจากนั้นยังมีความอลังการของวิหารฮินดูที่มีชื่อเสียง ความหลากลายของโรงแรมตั้งแต่ระดับหรูห้าดาวไปจนถึงโรงแรมราคาประหยัด อาหารรสเลิศ ความเฮฮาปาร์ตี้ เซิร์ฟฟิ่ง ดำน้ำ สน็อคลิ่ง ล่องแพ ขี่จักรยานภูเขา ปีนภูเขาไฟ เรียนโยคะหรือเข้าสปาคุณภาพระดับโลก ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดบาหลีจึงกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่นี่เป็นที่พักผ่อนสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนาหรือกระเป๋าบาง จะเป็นนักโยคะผู้รักสุขภาพหรือจะเป็นนักรักปาร์ตี้แบบยอมอดหลับอดนอน คนที่ชอบทะเล หรืคนที่ชอบภูเขา ที่นี่มีครบ โดยเฉพาะเรื่องความงามที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่เห็นจะเป็นจุดขายหลักของที่นี่ ชาวบาหลีเป็นคนที่ไวในด้านจิตวิญญาณ สิ่งนี้สะท้อนออกมาให้เราเห็นได้โดยผ่านทางงานเทศกาลที่จัดแต่ละครั้งในแต่ละปี ทุกอย่างที่นี่ราวกับมีมนต์ขลังเสียจริง!

Bali Highlights


 • ชายหาดของบาหลี

  บาหลีมีชายหาดที่หลากหลายสไตล์แตกต่างกันจนบรรยายมาเป็นคำพูดคงไม่เพียงพอ หาดที่มีชื่อเสียงสำหรับหลายคนก็น่าจะเป็น “หาดคูต้า” ที่มีผืนทรายสีขาวอันยาวไกลและเต็มด้วยวิถีชีวิตของบาหลี ฟองคลื่นเป็นดั่งกับดักให้นักเล่นกระดานโต้คลื่นเข้ามาค้นหา ส่วนวิวพระอาทิตย์ตกดินและงานเทศกาลของหาดก็เรียกให้เราถลำลึกเข้าไปในความงามของหาด! อีกหาดคือ “หาดซาเนอร์” ที่มีวิวของพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามตระการตาอีกทีหนึ่ง ที่นี่มีความเงียบสงบและร้านอาหารมากมายให้ได้เลือกสรร “หาดจิมบารัน” ก็เป็นอีกที่ที่มีความสงบและแนวหาดที่ซ่อนตัว มีเรือหาปลาสีสันสวยงามมาจอดเทียบท่าที่นี่ แถมยังเป็นแหล่งอาหารซีฟู้ดเลื่องชื่อด้วย “หาดนูซา ดัว” เป็นหาดที่เหมาะมากที่จะลงเล่นน้ำท่ามกลางผืนทรายสีขาว สุดท้ายก็ “อ่าวปาดัง” ที่มีวิวของภูเขาและท่าเทียบเรือราวกับภาพในโปสการ์ด

 • มีอะไรให้ทำที่บาหลี

  ใครที่มาบาหลีเพียงเพื่อมาเล่นทะเลอย่างเดียวคงไม่คุ้มค่า! เพราะที่นี่มีอะไรดีๆ ให้ทำเพียบ ไม่ว่าจะเป็นล่องเรือใบแค็ททามารานออกไปกลางทะเลเพื่อสน็อคลิ่ง เล่นน้ำ และทานอาหารกันกลางทะเล หรือจะเป็นบันจี้จัมพ์ เล่นเครื่องร่อน ล่องแพน้ำ ไปว่ายน้ำกับโลมา ปั่นจักรยานภูเขา และอีกมาก! ภูมิประเทศของบาหลีมีไว้เพื่อกิจกรรมลุยๆ แบบนี้ล่ะ ที่เราชอบคือ ปั่นจักรยานออกไปชมวิวนอกเมือง มันได้บรรยากาศการผจญภัยดี ท่านลองเข้ามาแช็ตออนไลน์กับแผนกบริการลูกค้าผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ของเราก็ได้ เผื่อว่าจะได้ไอเดียอะไรดีๆ สำหรับทริปนี้

 • อาหารบาหลี

  บาหลีเลื่องชื่อด้านเครื่องเทศ ส่วนผสมสมุนไพร และพริกแกงต่างๆ การทานอาหารบาหลีจะทำให้ต่อมรับรสของท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม อาหารบาหลีแท้ๆ อาจต้องใช้ความพยายามในการค้นหากันสักนิด คงต้องลองถามจากคนในเพื่อจะได้รู้ว่า อาหารบาหลีแท้ๆ และอร่อยๆ อยู่ตรงไหน ให้ลองสังเกตตรงที่มีกะทะลุกไปด้วยไฟตอนทำกับข้าวและกลิ่นก็หอมคลุ้งไปทั่วทั้งเกาะและเสริฟโดยพ่อค้าอาวุโสที่ขายเครื่องเทศที่มาจากเกาะในบริเวณรอบๆ เมื่ออยู่ที่บาหลี ต้องไม่พลาดที่จะลอง Nasi Goreng (ข้าวผัดบาหลี) นอกจากนั้น จะลองทานอะไรก็แล้วแต่ใจต้องการละกัน

 • วัฒนธรรมบาหลี

  หากจะถามชาวบาหลีว่าสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างไร? เขาก็คงตอบว่า “เหมือนบาหลีนี่ล่ะ” ด้วยวัฒนธรรมที่มีสีสันและเอกลักษณ์ที่ลงตัวจนหลายคนพากันกล่าวขานว่า คนที่นี่ไปถึงความพึงพอใจสูงสุดแล้ว! ชาวบาหลียังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้เป็นอย่างดี ดูได้จากเทศกาลฉลองวัดวาอารามเป็นร้อยๆ เทศกาลในแต่ละปี เมื่ออยู่บาหลี อย่าแปลกใจที่อยู่ๆ ก็เกิดติดขบวนแห่ตามถนนแบบไม่ตั้งตัว – เข้าเมืองตาหลิ่ว ก็ให้หลิ่วตาตาม! ลองเข้าไปสำรวจที่แถวหาดอูบุดและบริเวณรอบๆ ดู ที่นั่นมีงานศิลปะและความบันเทิงท้องถิ่นที่น่าสนใจให้ชมมากมาย สรุปก็คือ บาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมอันล้นคุณค่าจริงๆ

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ล็อมบอก
  ล็อมบอกเป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงาม...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.