เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Beach Jetty : Gili Gede
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Tourism hasn’t really reached Gili Gede but it's only just a matter of time. This beauty’s only jetty is on the beach of a boutique resort. The island is known for pearl farming and fishing. You can find trips to Gili Gede from Bali and Lombok. From Bali, the trip takes around 2.5 hours and from Lombok only 30 minutes.
ที่อยู่ : Beach Jetty, Gili Gede

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: Beach Jetty

จาก บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
บาหลี
เซรันกัน
(09:00)
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
50.24
39.69

( USD )

จาก กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:15)
Gili Gede
Beach Jetty
(13:15)
1:00
( ชั่วโมง )
31.84
26.43

( USD )

จาก ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:45)
Gili Gede
Beach Jetty
(13:15)
0:30
( ชั่วโมง )
31.84
25.79

( USD )

จาก แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(09:40)
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
1:20
( ชั่วโมง )
46.08
38.25

( USD )

จาก กิลี แอร์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:30)
Gili Gede
Beach Jetty
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
31.84
25.79

( USD )

จาก Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(10:00)
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
1:00
( ชั่วโมง )
46.08
37.32

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: Beach Jetty

ถึง บาหลี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(13:30)
บาหลี
เซรันกัน
(15:45)
2:15
( ชั่วโมง )
50.24
41.7

( USD )

ถึง กิลี ตราวันกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
กิลี ตราวันกาน
บีช เจ็ตตี้
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
31.84
26.43

( USD )

ถึง ล็อมบอก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
ล็อมบอก
Bangsal Harbor
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
31.84
26.43

( USD )

ถึง แล็มบองกาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(13:30)
แล็มบองกาน
อ่าวจังกุด บาตู
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
46.08
38.25

( USD )

ถึง กิลี แอร์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(11:00)
กิลี แอร์
บีช เจ็ตตี้
(12:15)
1:15
( ชั่วโมง )
31.84
26.43

( USD )

ถึง Nusa Penida

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Gili Gede
Beach Jetty
(13:30)
Nusa Penida
Buyuk Harbor
(14:45)
1:15
( ชั่วโมง )
46.08
38.25

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ล็อมบอก
  ล็อมบอกเป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงาม...
  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.