เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Yellow Bridge : Ceningan
ข้อมูลเบื้องต้น
 

The yellow bridge sets as a connection point between Lembongan Island and Nusa Ceningan, and it’s another point which Ekaja Boat services operate between the two islands.

Moreover, it is a great spot to capture some incredible surrounding views. The bridge is not far away, as it’s just 15 minutes ride from the town.

Make sure to arrive at the bridge at least 30 minutes earlier for a smoother boarding process. The fast boat staff will be nearby to guide you through. Make sure that you have your printed e-ticket on hand.

Passengers have to take local boat from Ceningan to Lembongan then take Ekajaya boat out from Lembongan.

During low tide, you may have to walk a short distance in the water on your way out of the boat. So, dress accordingly. Happy sailing!


ที่อยู่ : Yellow Bridge, Nusa Ceningan, Bali, Indonesia
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ล็อมบอก
  ล็อมบอกเป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงาม...
  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.