เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
ล็อมบอก (Bangsal Harbor) ไปยัง Ceningan (Yellow Bridge)
เวลาเดินทาง : 13:00-15:20 (2:20 ชั่วโมง) ราคา 42.28 30.44 (USD)
ส่วนลด 28%
 • Fast Boat: Lombok (Bangsal) - Yellow Bridge, Lembongan (2hrs 20mins) (stop between island)
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg.
 • This trip is not recommend for pregnant woman, children under 4 years old, people with heart or back problems or other physical impediments.
 • Local Boat: Yellow Bridge the side of Lembongan - Ceningan Island (5mins)
 • Ticket fare does not include any other fees which may have.
 
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
ท่าเรือและจุดรับส่ง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • เลือกประเภทการรับส่งจากโรงแรม
  สำหรับการเดินทางหลายเที่ยว!
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.